Az alapítvány neve: Szluha Nemzetközi Alapítvány

Az alapítvány rövidített neve: Szluha Alapítvány

Az alapítvány angol nyelvű elnevezése: Szluha International Foundation

Az alapítvány német nyelvű elnevezése: Szluha Internationales Fond

Az alapítvány székhelye: 1034 Budapest, Beszterce utca 19.

Az alapítvány alapítója: Szluha Vilmos (1931-2008)

Az Alapítvány céljai és közhasznú tevékenysége.

4.1. Tanulmányi ösztöndíj nyújtása elsősorban a III. kerületben élő általános-, közép- és felsőfokú intézmények tanulói, hallgatói számára.

4.2. Jegyzet és tankönyv kiadásának anyagi támogatása.

4.3. Oktatással, neveléssel kapcsolatos rendezvények szervezésében közreműködés és ezek anyagi támogatása.

4.4. Az oktatással, neveléssel kapcsolatos rendezvények kiadványainak megjelenítéséhez, terjesztéséhez anyagi támogatás nyújtása.

4.5. Az oktatással, neveléssel összefüggő diák és oktatói csere-kapcsolatok szervezése és megvalósításához anyagi támogatás nyújtása.

4.6. Oktatói és diák-konferenciák szervezése, anyagi támogatása.

4.7. Oktatók és diákok számára bel- és külföldi tanulmányutak anyagi támogatása.

4.8. A III. kerületi rendezvények megvalósításában való aktív részvétel és az ehhez kapcsolódó kiadványok támogatása.

4.9. Nemzetközi cserekapcsolatok támogatása: konferenciák, tanulmányutak költségeinek viselése.

A fenti céloknak megfelelő közhasznú tevékenység az 1997. évi CLVI. törvény 26.§ c) pontjának 3. pontjában írt tudományos tevékenység, kutatás (a 4.7 alatti célok vonatkozásában) 4. pontjában írt nevelés, oktatás, ismeretterjesztés (a 4.2-4.6 valamint a 4.9 alatti célok vonatkozásában) 5. pontjában írt kulturális tevékenység, (a 4.8 alatti célok vonatkozásában), 11. pontjában írt hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése (a 4.1 alatti cél vonatkozásában).

Az alapítvány az alapító okiratba foglalt céljai megvalósítása érdekében együttműködik hazai és külföldi oktatási és kulturális szervezetekkel, valamint egyéb oktatási célú szervezetekkel.